در مدح حضرت امیر المومنین علی علیه السلام

آرام قلب و راحت جان مهر حیدر است           نور یقین و روح روان مهر حیدر است

بی مهر حیدرت به جنان ره نمی دهند           بِالله کلید باب جنان مهر حیدر است

گر ایمنی ز آتش دوزخ طلب کتی            غافل مشو که حصن امان مهر حیدر است

گر باید از حقیقت ایمانت آگهی                    ایمان بدون شکّ مهر حیدر است

یکدانه گوهری که خریدار آن به              باشد خدای هر دو جهان مهر حیدر است

بهر محک بغض مرتضی است           بهر حلال زاده نشان مهر حیدر است

بی مهر او مجوی به و مکان نجات          اصل نجاتِ ومکان مهر حیدر است

آن اختر سپهر شرافت که تابشش               گردد به روز عیان مهر حیدر است

دانـــــی صـغــیـر از چـه هـمـی مدح او کند

او را سبب به نطق و بیان مهر حیدر است